Covid-19 maatregelen

Ook wij als beveiligingsbedrijf nemen onze maatregelen om de mogelijke gevolgen van het coronavirus tot een minimum te beperken.
Daarbij stellen we de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers en opdrachtgevers voorop. Daarnaast adviseren we waar nodig onze opdrachtgevers over eventueel te nemen maatregelen.

We staan daarvoor in contact met de betreffende instanties, zoals het RIVM, de GGD en de Nederlandse Veiligheidsbranche. Met betrekking tot het nemen van maatregelen volgen we de richtlijnen van het RIVM en de GGD.

Dagelijks volgen we de berichtgeving van het RIVM en de overheid en passen de reeds genomen maatregelen in het bedrijf aan daar waar de maatregelen landelijk aangescherpt (of versoepeld) worden. Daarbij staat de gezondheid en veiligheid van onze werknemers en opdrachtgevers voorop, alsmede de kwaliteit van dienstverlening.

We overleggen regelmatig met zowel onze medewerkers als opdrachtgevers over het eventueel aanpassen, dan wel versoepelen van maatregelen, en de gevolgen daarvan op onze dienstverlening. Onze medewerkers gaan proactief te werk als het gaat om het nemen van maatregelen.

De volgende maatregelen nemen wij om de gevolgen en verspreiding van het COVID-19 Virus te voorkomen / beperken:
• We hebben een protocol opgesteld waarin we de richtlijnen van het RIVM vertalen naar de praktijk in ons bedrijf. Er wordt in omschreven welke maatregelen we nemen om verspreiding te voorkomen, maar ook hoe om te gaan met verdenking van een besmetting en het omgaan met bevestigde besmettingen. Tevens is er een coördinator aangewezen om deze richtlijnen / protocol te waarborgen / controleren.
• We werken (buiten de dienstverlening op locatie om) zoveel mogelijk vanuit huis.
• Gesprekken met externen worden zoveel mogelijk die nodig zijn voor de continuteit van het bedrijf worden zoveel mogelijk via telefoon, videobellen of mail georganiseerd. Indien het niet anders kan wordt 1,5 meter afstand gehanteerd;
• Bij verkoudheid, keelpijn of koorts wordt de betreffende medewerker vervangen en blijft thuis of werkt thuis, totdat hij / zij 24uur klachtenvrij is.

RWSE

RWSE is een flexibele dienstverlener in algemene security en evenementenbeveiliging.

Contact

Anthoniuslaan 1-a
3341 GA Hendrik-Ido-Ambacht.

010-5036522
KvK: 72336420
Privacyverklaring